Home | Ćwiczenia z ontologii | Seminarium


WYKŁAD Z ONTOLOGII

DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW I STOPNIA W IF UW

ROK AKAD. 2021/2022

 

  

Wykład kończy się egzaminem w sesji letniej. Egzamin ma formę testu zamkniętego, składającego się z 20 pytań. Literatura obowiązkowa do egzaminu obejmuje następujące pozycje:

 

(1)     materiały dydaktyczne zamieszczone na stronie „Ontologia na Uniwersytecie Warszawskim” autorstwa Prof. dra hab. Tomasza Bigaja – http://uwifontologia.blogspot.com  – (to samo [w:] Bigaj T., Metaphysics. A Guided Tour for Beginners, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.)

(2)     Loux M.J., Crisp Th.M. (2017), Metaphysics. A Contemporary Introduction, Fourth Edition, New York - London: Routledge.

(3)     wybrane eseje ze zbioru Kołodziejczyk S. T. (red.), Przewodnik po metafizyce, WAM, Kraków 2011:

a)       Odrowąż-Sypniewska J., Istnienie i identyczność;

b)       Iwanicki M., Identyczność osobowa. Wybrane stanowiska i argumenty;

c)       Chrudzimski A., Realistyczne teorie uniwersaliów;

d)       Szymura J., Nominalizm,

(4)     wybrane lektury do ćwiczeń z ontologii:

a)       Augustynek Z., Trzy realizmy, [w:] J.J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska (red.), Co istnieje?..., t. I, Petit, Warszawa 1996, s. 202-218.

b)       Loux M.J., The Necessary and the Possible, [w:] tegoż, Metaphysics. A Contemporary Introduction, Routledge, London - New York 2006, s. 153-186.

c)       Ajdukiewicz K., Zmiana i sprzeczność, [w:] J.J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska (red.), Co istnieje?..., t. II, s. 66-82.

d)       Loux M.J., Concrete particulars II. Persistence Through Time, [w:] tegoż, Metaphysics. A Contemporary Introduction, Routledge, London - New York 2006, s. 230-258.

e)       Garrett B., Causation, [w:] tegoż, What Is This Thing Called Metaphysics?, Routledge, London-New York 2011, s. 77-89.

f)        Searle J.R., Najnowsze dzieje materializmu: w kręgu tych samych błędów, [w:] tegoż, Umysł na nowo odkryty, PIW, Warszawa 1999, s. 49-87.

 

 Literatura pomocnicza (rekomendowana):

 

(1)       Berto F., Plebani M. (2015), Ontology and Metaontology: A Contemporary Guide, London and New York: Bloomsbury.

(2)       Carroll J.W., Markosian N. (eds.) (2010), An Introduction to Metaphysics, Cambridge: Cambridge University Press.

(3)       Chalmers D.J., Manley D., Wasserman R. (eds.) (2009), Metametaphysics: New Essays on the Foundations of Ontology, Oxford: Oxford University Press.

(4)       Conee E., Sider T. (2007), Riddles of Existence: A Guided Tour of Metaphysics, Oxford: Oxford University Press.

(5)       Effingham N. (2013), An Introduction to Ontology, Cambridge: Polity Press.

(6)       Garrett B. (2006), What Is This Thing Called Metaphysics?, New York: Routledge.

(7)       Jubien M. (1997), Contemporary Metaphysics. An Introduction, Oxford: Blackwell.

(8)       Koons R.C., Pickavance T.H. (2015), Metaphysics: The Fundamentals, Oxford: Wiley-Blackwell.

(9)       Le Poidevin R., Simons P., McGonigal A., Cameron R. (eds) (2009), The Routledge Companion to Metaphysics, London: Routledge.

(10)    Loux M.J., Zimmerman D.W. (eds.) (2003), The Oxford Handbook of Metaphysics, Oxford: Oxford University Press.

(11)    Lowe E.J. (2002), A Survey of Metaphysics, Oxford: Oxford University Press.

(12)    Lowe E.J. (2009), More Kinds of Being: a Further Study of Individuation, Identity, and the Logic of Sortal Terms, Oxford: Wiley-Blackwell.

(13)    Macdonald C. (2005), Varieties of Things: Foundations of Contemporary Metaphysics, Malden: Blackwell.

(14)    Manson N.A., Barnard R.W. (eds.) (2012), The Continuum Companion to Metaphysics, London: Continuum.

(15)    Mumford S. (2012), Metaphysics: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press.

(16)    Ney A. (2014), Metaphysics: An Introduction, New York and London: Routledge.

(17)    Rea M.C. (2014), Metaphysics. The Basics, New York and London: Routledge.

(18)    Tallant J. (2011), Metaphysics: An Introduction, London and New York: Continuum.

(19)    van Inwagen P. (2015), Metaphysics, Boulder, CO: Westview Press.

(20)    van Inwagen P., Zimmerman D.W. (eds.) (1998), Metaphysics: The Big Questions, Malden, MA: Blackwell.