Home | Seminarium | Ontologia - wykład


Ćwiczenia z ontologii (2021/2022)

(A) terminy testów: (i) 24-25.11.2021; (ii) 26-27.01.2022; (iii) 06-07.04.2022; (iv) 01-02.06.2022

(B) zaliczenie – ocena wyznaczona przez punktację uzyskiwaną na podstawie: (i) czterech testów sprawdzających w ciągu roku akad. (jednorazowych, niepoprawialnych testów zamkniętych, składających się z 10 pytań); (ii) ustnej prezentacji na zadany temat; (iii) wykonania zleconego zadania pisemnego (z nieprzekraczalnym terminem do 21 kwietnia 2022r.); (iv) jednorazowych i niepoprawialnych kartkówek kontrolnych; (v) aktywności; (vi) obecności.

(C) wszystkie elementy ćwiczeń, wpływające na zaliczenie zajęć oraz ocenę, są całkowicie DOBROWOLNE

(D) zwolnienia lekarskie mogą być uwzględnione wyłącznie w wypadku nieobecności podczas testów zaliczeniowych

(E) lista lektur (kolejność lektur chronologicznie odpowiada kolejności zajęć, podkreślone teksty stanowią lektury obowiązkowe do egzaminu):

(1) Quine W.v O., O tym, co istnieje, [w:] tegoż, Z punktu widzenia logiki. Dziewięć esejów logiczno-filozoficznych, tłum. B. Stanosz, Aletheia, Warszawa 2000, s. 29-47.

(2) Bigaj T., Paradoksy nieistnienia, [w:] tegoż, Kwanty, liczby, abstrakty. Eseje popularne z filozofii nauki, Semper, Warszawa 2002, s. 11-27.

(3) Odrowąż-Sypniewska J., Istnienie i identyczność, [w:] S. T. Kołodziejczyk (red.), Przewodnik po metafizyce, WAM, Kraków 2011, s. 87-126.

(4) Augustynek Z., Trzy realizmy, [w:] J.J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska (red.), Co istnieje?..., t. I, Petit, Warszawa 1996, s. 202-218.

(5) Chrudzimski A., Realistyczne teorie uniwersaliów, [w:] S. T. Kołodziejczyk (red.), Przewodnik po metafizyce, WAM, Kraków 2011, s. 127-159.

(6) Szymura J., Nominalizm, [w:] S. T. Kołodziejczyk (red.), Przewodnik po metafizyce, WAM, Kraków 2011, s. 161-210.

(7) Loux M.J., Beyond Substrata and Bundles: A Prolegomenon to a Substance Ontology, [w:] S. Laurence, C. Macdonald (red.), Contemporary Readings in the Foundations of Metaphysics, Blackwell, Oxford 1998, s. 233-247.

(8) Lewis D., Światy możliwe, [w:] T. Szubka (red.), Metafizyka w filozofii analitycznej, TN KUL, Lublin 1995, s. 127-136.

(9) Loux M.J., The Necessary and the Possible, [w:] tegoż, Metaphysics. A Contemporary Introduction, Routledge, London - New York 2006, s. 153-186.

(10) Sendłak M., Szubka T., Esencjalizm metafizyczny, [w:] B. Dziobkowski, J. Hołówka (red.), Panorama filozofii współczesnej, Warszawa 2016, s. 76–106.

(11) Crane T., Czas, Roczniki Filozoficzne 1(2007), s. 249-263.

(12) Pabjan T., Czas, [w:] Z.E. Roskal (red.), Encyklopedia filozofii przyrody, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 47-65.

(13) Augustynek Z., Ewentyzm punktowy, [w:] tegoż, Czasoprzestrzeń. Eseje filozoficzne, WFiS UW, Warszawa 1997, s. 174-183.

(14) Ajdukiewicz K., Zmiana i sprzeczność, [w:] J.J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska (red.), Co istnieje?..., t. II, s. 66-82.

(15) Loux M.J., Concrete particulars II. Persistence Through Time, [w:] tegoż, Metaphysics. A Contemporary Introduction, Routledge, London - New York 2006, s. 230-258.

(16) Sider Th., Constitution, [w:] E. Conee, Th. Sider (red.), Riddles of Existence. A Guided Tour of Metaphysics, (New Edition), Clarendon Press, Oxford 2014, s. 136-155.

(17) Garrett B., Causation, [w:] tegoż, What Is This Thing Called Metaphysics?, Routledge, London-New York 2011, s. 77-89.

(18) Loux M.J., Causation, [w:] tegoż, Metaphysics. A Contemporary Introduction, Routledge, London - New York 2006, s. 187-204.

(19) Clarke R., Agent Causation, [w:] T. O’Connor, C. Sandis (red.), A Companion to the Philosophy of Action, Blackwell, Oxford 2010, s. 218-226.

(20) Iwanicki M., Dualizm psychofizyczny. Odmiany, argumenty, zarzuty, [w:] M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Przewodnik po filozofii umysłu, WAM, Kraków 2012, s. 37-84.

(21) Searle J.R., Najnowsze dzieje materializmu: w kręgu tych samych błędów, [w:] tenże, Umysł na nowo odkryty, PIW, Warszawa 1999, s. 49-87.

(22) Davidson D., Zdarzenia mentalne, [w:] tenże, Eseje o prawdzie, języku i umyśle, PWN, Warszawa 1992, s. 163-193.

(23) Kim J., Problemy przyczynowania mentalnego, [w:] tenże, Umysł w świecie fizycznym, IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 39-67.

(24) Iwanicki M., Identyczność osobowa. Wybrane stanowiska i argumenty, [w:] S.T. Kołodziejczyk (red.), Przewodnik po metafizyce, WAM, Kraków 2011, s. 277-314.

(25) Szubka T.., Realizm i antyrealizm, [w:] S. T. Kołodziejczyk (red.), Przewodnik po metafizyce, WAM, Kraków 2011, s. 519-548.