Ćwiczenia z ontologii (2020/2021)

 (A) terminy testów: (i) 25-26.11.2020; (ii) 27-28.01.2021; (iii) 07-08.04.2021; (iv) 26-27.05.2021

(B) zaliczenie – ocena wyznaczona przez punktację uzyskiwaną na podstawie: (i) czterech testów sprawdzających w ciągu roku akad. (jednorazowych, niepoprawialnych testów zamkniętych, składających się z 10 pytań); (ii) ustnej prezentacji na zadany temat; (iii) wykonania zleconego zadania pisemnego (z nieprzekraczalnym terminem do 22 kwietnia 2021r.); (iv) jednorazowych i niepoprawialnych kartkówek kontrolnych; (v) aktywności; (vi) obecności.

(C) wszystkie elementy ćwiczeń, wpływające na zaliczenie zajęć oraz ocenę, są całkowicie DOBROWOLNE

(D) zwolnienia lekarskie mogą być uwzględnione wyłącznie w wypadku nieobecności podczas testów zaliczeniowych

(E) lista lektur (kolejność lektur chronologicznie odpowiada kolejności zajęć, podkreślone teksty stanowią lektury obowiązkowe do egzaminu):

 

(1) Quine W.v O., O tym, co istnieje, [w:] tegoż, Z punktu widzenia logiki. Dziewięć esejów logiczno-filozoficznych, tłum. B. Stanosz, Aletheia, Warszawa 2000, s. 29-47.

(2) Bigaj T., Paradoksy nieistnienia, [w:] tegoż, Kwanty, liczby, abstrakty. Eseje popularne z filozofii nauki, Semper, Warszawa 2002, s. 11-27.

(3) Odrowąż-Sypniewska J., Istnienie i identyczność, [w:] S. T. Kołodziejczyk (red.), Przewodnik po metafizyce, WAM, Kraków 2011, s. 87-126.

(4) Russell B., Świat powszechników, [w:] tenże, Problemy filozofii, tłum. W. Sady, PWN, Warszawa 1995, s. 101-111; Russell B. (1995), Nasza wiedza o powszechnikach, [w:] tenże, Problemy filozofii, tłum. W. Sady, PWN, Warszawa 1995, s. 113-122.

(5) Armstrong D.M., Czy naturalista może wierzyć w uniwersalia?, [w:] J.J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska (red.), Co istnieje? Antologia tekstów ontologicznych z komentarzami, t. I, Petit, Warszawa 1996, s. 190-201.

(6) Augustynek Z., Trzy realizmy, [w:] J.J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska (red.), Co istnieje?..., t. I, Petit, Warszawa 1996, s. 202-218.

(7) Loux M.J., Beyond Substrata and Bundles: A Prolegomenon to a Substance Ontology, [w:] S. Laurence, C. Macdonald (red.), Contemporary Readings in the Foundations of Metaphysics, Blackwell, Oxford 1998, s. 233-247.

(8) Armstrong D.M., Truth and Truthmakers, Cambridge University Press, Cambridge 2004 [fragmenty].

(9) Lewis D., Światy możliwe, [w:] T. Szubka (red.), Metafizyka w filozofii analitycznej, TN KUL, Lublin 1995, s. 127-136.

(10) Loux M.J., The Necessary and the Possible, [w:] tegoż, Metaphysics. A Contemporary Introduction, Routledge, London - New York 2006, s. 153-186.

(11) van Inwagen P., Dwa pojęcia światów możliwych, [w:] T. Szubka (red.), Metafizyka w filozofii analitycznej, TN KUL, Lublin 1995, s. 177–215.

(12) Rosen G., Modal Fictionalism, [w:] E.N. Zalta (red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, [fragmenty].

(13) Sendłak M., Szubka T., Esencjalizm metafizyczny, [w:] B. Dziobkowski, J. Hołówka (red.), Panorama filozofii współczesnej, Warszawa 2016, s. 76–106.

(14) Crane T., Czas, Roczniki Filozoficzne 1(2007), s. 249-263.

(15) Bigaj T., Czas, przestrzeń, ruch, [w:] tenże, Kwanty, liczby, abstrakty, Semper, Warszawa 2002, s. 155-177.

(16) Augustynek Z., Ewentyzm punktowy, [w:] tegoż, Czasoprzestrzeń. Eseje filozoficzne, WFiS UW, Warszawa 1997, s. 174-183.

(17) Ajdukiewicz K., Zmiana i sprzeczność, [w:] J.J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska (red.), Co istnieje?..., t. II, s. 66-82.

(18) Czeżowski T., Identyczność a indywiduum i jego trwanie, [w:] tegoż, Odczyty filozoficzne, Wyd. TNwT, Toruń 1958, s. 160-168.

(19) Loux M.J., Concrete particulars II. Persistence Through Time, [w:] tegoż, Metaphysics. A Contemporary Introduction, Routledge, London - New York 2006, s. 230-258.

(20) Sider Th., Constitution, [w:] E. Conee, Th. Sider (red.), Riddles of Existence. A Guided Tour of Metaphysics, (New Edition), Clarendon Press, Oxford 2014, s. 136-155.

(21) Garrett B., Causation, [w:] tegoż, What Is This Thing Called Metaphysics?, Routledge, London-New York 2011, s. 77-89.

(22) Loux M.J., Causation, [w:] tegoż, Metaphysics. A Contemporary Introduction, Routledge, London - New York 2006, s. 187-204.

(23) Armstrong D.M., Going through the Open Door Again: Counterfactual versus Singularist Theories of Causation, [w:] J. Collins, N. Hall, L.A. Paul (red.), Causation and Counterfactuals, The MIT Press, Cambridge, MA., 2004, s. 445-457.

(24) Iwanicki M., Dualizm psychofizyczny. Odmiany, argumenty, zarzuty, [w:] M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Przewodnik po filozofii umysłu, WAM, Kraków 2012, s. 37-84.

(25) Searle J.R., Najnowsze dzieje materializmu: w kręgu tych samych błędów, [w:] tenże, Umysł na nowo odkryty, PIW, Warszawa 1999, s. 49-87.

(26) Davidson D., Zdarzenia mentalne, [w:] tenże, Eseje o prawdzie, języku i umyśle, PWN, Warszawa 1992, s. 163-193.

(27) Kim J., Problemy przyczynowania mentalnego, [w:] tenże, Umysł w świecie fizycznym, IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 39-67.

(28) Iwanicki M., Identyczność osobowa. Wybrane stanowiska i argumenty, [w:] S.T. Kołodziejczyk (red.), Przewodnik po metafizyce, WAM, Kraków 2011, s. 277-314.

(29) Clarke R., Agent Causation, [w:] T. O’Connor, C. Sandis (red.), A Companion to the Philosophy of Action, Blackwell, Oxford 2010, s. 218-226.

(30) Carnap R., Empiryzm, semantyka i ontologia, [w:] tenże, Empiryzm. Semantyka. Ontologia, IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 11-40.